,

برگزاری انتخابات بانوان کارآفرین مرکز اموزش فنی و حرفه ای شهرستان فردیس

جلسه انتخاب نمایندگان بانوان کارآفرین شهرستان فردیس در محل مرکز آموزش فنی و حرفه ای با حضور نماینده فرمانداری شهرستان فردیس( سرکارخانم زارعی قبادی) و کارآفرینان فعال مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان فردیس برگزار شد. در این جلسه،نماینده محترم فرما…