رو ز سه شنبه ۳۰آذر ۱۴۰۰ آقای دکتر عباسی نماینده مجلس شورای اسلامی به همراه جمعی از اساتید دانشگاه از مرکز زیبادشت بازدید کردند.