شماره و نشانی مراکز

ردیفنام مرکز آموزش فنی و حرفه اینشانیشماره تماس
1شهید خداییمیدان استاندارد
2شهید رهبری (طرح 18 ماهه)چهارراه طالقانی – خیابان هلال احمر
3زیبادشت (تخصصی کشاورزی و شیلات)محمدشهر- منطقه زیبادشت
4الزهرا (خواهران)میدان استاندارد
5البرز (هتلداری و گردشگری)عظیمه
6ساوجبلاغشهر جدید هشتگرد
7نظرآباد
8اشتهاردابتدای اشتهارد- میدان شهید سلطانی