علی اکبری 

کارگاه باغبانی

 

ریحانه طائب نیا کارگاه کاربر اسانس گیاهان دارویی

 

 

داریوش  رادین

 

 

کارگاه گلهای آپارتمانی

 

یوسف  محمدی 

کارگاه پرورش گیاهان دارویی

 

 

پژمان معدنی

 

کارگاه شیلات

 

 

زینب شجاعی

 

کارگاه پرورش قارچ

 

 

آزاده احمدی مقدم

 

کارگاه فضای سبز

 

 

 

فرشاد  شکوری فر

 

کارگاه کشتکارگلخانه هیدروپونیک

 

 

مرتضی  طیبی

 

کارگاه پرورش زنبور عسل

 

 

اعظم ماه نسایی

 

کارگاه جوار دانشگاه گیاهان دارویی

 

 

حسنعلی صنعتی

 

کارگاه ماشین آلات کشاورزی

 

 

سعید صاحب فصولی

 

کارگاه کشتکار گلخانه خاکی